การทำบัญชีภาษีของบริษัทมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร พบคำตอบ

ข้อดีของการทำภาษีบริษัท

 • การแยกแยะทรัพย์สิน ทรัพย์สินของบริษัทจะแยกออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของ ช่วยลดความเสี่ยงส่วนตัวในกรณีบริษัทถูกฟ้องร้อง
 • การระดมทุน บริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา
 • ความน่าเชื่อถือ การจดทะเบียนบริษัทช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร
 • การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ บริษัทสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากภาครัฐ
 • การวางแผนภาษี บริษัทสามารถวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลธรรมดา
 • การเติบโต โครงสร้างของบริษัทเอื้อต่อการขยายธุรกิจและเติบโตในอนาคต

ข้อเสียของการทำภาษีบริษัท

 • ค่าใช้จ่าย การจดทะเบียนและดำเนินการบริษัทมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา
 • ความยุ่งยาก มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดการมากกว่าการประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา
 • กฎระเบียบ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่าบุคคลธรรมดา
 • ความรับผิดชอบ เจ้าของบริษัทมีภาระความรับผิดชอบต่อบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดา
 • การเปิดเผยข้อมูลบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ

สรุป

ก่อนการจดทะเบียนหรือก่อตั้งบริษัท ควรศึกษาและทำการบ้านเรื่องของการจัดการภาษีก่อน เพราะการทำภาษีบริษัทมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เจ้าของธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะธุรกิจ ขนาดธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจเลือกจดทะเบียนบริษัท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *